Çevre Politikası

Grup Avenir olarak, ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyar, sürekli gelişmeyi temel alan bir çevre yönetim sistemi dahilinde çevre dostu projeler üretiriz.

  • İklim değişikliğine karşı duyarlı, temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması 
  • Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması 
  • Doğanın ömrünü korumayı ilke edinip, yaşadığımız tüm iş süreçlerinde olumsuz çevresel etkilerin azaltılması 
  • Kirliliğin kaynağında önlenmesi 
  • Tüm faaliyetlerde iklim değişikliği ve sürdürülebilirliğin öncelikli kılınması 
  • Çalışanlarımızın ve toplumun çevre bilincinin artırılması yönünde faaliyetlerimizi kalite, enerji, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, dayanıklı tüketim sektöründe çevresel kültürümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz.